A Few Words - Đôi nét

Về chúng tôi | About us

Doctor House hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thi công hệ thống cơ điện tại các công trình dân dụng và công nghiệp. Trải qua một thời gian hình thành và phát triển, Doctor House đã và đang tham gia thi công nhiều công trình trọng điểm tại Việt Nam và các dự án đầu tư nước ngoài như khu biệt thự Nine South Estates, toà nhà Saigon Royal, khu biệt thự Senturia
Vườn Lài, khu nhà xưởng Việt Nam Paiho, Aqua Bay Hưng Yên, SwanPark Garden Town, SwanBay La Maison, nhà máy VinFast Hải Phòng…

Với phương châm luôn đặt lợi ích khách hàng hàng đầu và trở thành đối tác đích thực của các nhà đầu tư, Doctor House không ngừng phát triển nguồn nhân lực, đầu tư công nghệ và chuẩn hoá quy trình hoạt động, nhằm mang đến những sản phẩm toàn diện về Chất lượng – Tiến độ – Dịch vụ.  

Doctor House operates in designing and building M&E systems for civil and industrial constructions. Experiencing years of development, Doctor House has been participated in constructing many key projects in Vietnam as well as foreign invested ones such as Nine South Estates villas, Saigon Royal tower, Senturia Vườn Lài villas compound, Việt Nam Paiho factory, Aqua Bay Hưng Yên, SwanPark Garden Town, SwanBay La Maison, VinFast factories… 

With the objective to put customer’s benefit in priority and the vision to become a truly partner of investors, Doctor House continuously develops human resources, invests in technology and standardizes the opearation process to offer comprehensive products in Quality – Progress – Service.  

MR. LÊ QUÍ LÂM
GIÁM ĐỐC – MANAGING DIRECTOR
DOCTOR HOUSE GROUP

MR. TRẦN NGỌC THIỆN
PHÓ GIÁM ĐỐC – DEPUTY DIRECTOR
DOCTOR HOUSE GROUP


MR. NGUYỄN THANH LÂM
GIÁM ĐỐC KINH DOANH – SALES DIRECTOR
MBA (UK), MSC. MEDIA MANAGEMENT (UK) 
DOCTOR HOUSE GROUP
MR. LÊ MINH KỲ
TRƯỞNG PHÒNG CCM – CCM MANAGER
DOCTOR HOUSE GROUP
MR. LÊ HOÀNG ĐIỆP
KẾ TOÁN TRƯỞNG – CHIEF ACCOUNTANT
DOCTOR HOUSE GROUP
MR. LÊ VĂN TÌNH
GIÁM ĐỐC DỰ ÁN – PROJECT MANAGER DOCTOR HOUSE GROUP
MR. TRẦN QUANG THÁI
GIÁM ĐỐC DỰ ÁN – PROJECT MANAGER
DOCTOR HOUSE GROUP
MR. PHẠM THANH HOÀ
TRƯỞNG PHÒNG ĐẦU TƯ – QUẢN LÝ TÀI SẢN
MANAGER OF INVESTMENT & ASSET MANAGEMENT
DOCTOR HOUSE GROUP
MR. THÁI TÔN PHƯỚC THỌ
TRƯỞNG PHÒNG XÂY DỰNG
– CONSTRUCTION MANAGER
DOCTOR HOUSE GROUP
MS. LÊ THỊ ÁI LIÊN
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ – MUA HÀNG
 MANAGER OF DEPT. OF MATERIALS & PROCUREMENT
DOCTOR HOUSE GROUP
MR. NGUYỄN VĂN TÂM
TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ
MANAGER OF DEPT. OF DESIGN
DOCTOR HOUSE GROUP
MR. PHẠM SƠN 
TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC – NỘI THẤT – CẢNH QUAN
DOCTOR HOUSE GROUP
MR. NGUYỄN MINH TRUNG
CHỈ HUY TRƯỞNG M&E
SITE MANAGER
DOCTOR HOUSE GROUP
MR. VÕ NGỌC CHIẾN
CHỈ HUY TRƯỞNG M&E
SITE MANAGER
DOCTOR HOUSE GROUP
MR. TĂNG TUẤN ĐẠT
CHỈ HUY TRƯỞNG M&E
SITE MANAGER
DOCTOR HOUSE GROUP
MR. ĐOÀN NGỌC HƯNG
TRƯỞNG PHÒNG PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG THI CÔNG 
DOCTOR HOUSE GROUP

Chat Zalo