Danh mục máy móc & thiết bị thi công
List of plant & equipments

No

Description

Quantity

Brand

Origin

Year of fabrication

Availability

FOR SITE MANAGEMENT

1

CONTAINER OFFICE

15

 

VARIOUS

2010-2020

DOCTOR HOUSE

2

PHOTOCOPY MACHINE

11

EPSON

USA

2016-2020

DOCTOR HOUSE

3

PRINTER – Máy IN MÀU EPSON L310

2

EPSON

USA

2016-2020

DOCTOR HOUSE

4

3D PRINTER – Máy IN 3D XYZ DA VINCI W+ PRINTING

1

XYZ DA VINCI PRINTING

TAIWAN

2016-2020

DOCTOR HOUSE

5

DESKTOP – MÁY BÀN

 20

 VARIOUS

VARIOUS

2016-2020

DOCTOR HOUSE

6

LAPTOP

15

VARIOUS

VARIOUS

2016-2020

DOCTOR HOUSE

7

DESK – BÀN LÀM VIỆC

10

LEEHOUSE

LEEHOUSE

2016-2020

DOCTOR HOUSE

FOR CONSTRUCTION 

1

ELECTRIC SCISSOR LIFT – XE NÂNG NGƯỜI GENIE GS2632         

4

GS

JAPAN

2016 – 2020

DOCTOR HOUSE

2

TRUCK – XE TẢI HÀNG 2.4 TON   

1

JAC

CHINA

2016-2020

DOCTOR HOUSE

3

JACK HAMMER – MÁY ĐỤC BÊ TÔNG GSH500

11

BOSCH

GERMANY

2016-2020

DOCTOR HOUSE

4

DRILLING MACHINE – MÁY KHOAN PIN GSR140-LI

25

BOSCH

GERMANY

2016-2020

DOCTOR HOUSE

5

STEEL DRILLING MACHINE – MÁY KHOAN SẮT GSB16RE

11

BOSCH

GERMANY

2016-2020

DOCTOR HOUSE

6

SREWING MACHINE – MÁY BẮN VÍT GSR-645-TE

22

BOSCH

GERMANY

2016-2020

DOCTOR HOUSE

7

CONCRETE DRILL – MÁY KHOAN BÊ TÔNG GBH2-28DFV

15

BOSCH

GERMANY

2016-2020

DOCTOR HOUSE

8

HANDHELD CUTTER MACHINE – MÁY CẮT CẦM TAY GVS8-125C

30

BOSCH

GERMANY

2016-2020

DOCTOR HOUSE

9

TABLE CUTTER MACHINE – MÁY CẮT BÀN GCO-220

5

BOSCH

GERMANY

2016-2020

DOCTOR HOUSE

10

EARTH RESISTANCE METER – MÁY ĐO TIẾP ĐỊA 4105A

8

KYORITSU

JAPAN

2016-2020

DOCTOR HOUSE

11

LEAKAGE CURRENT METER – MÁY ĐO DÒNG RÒ 5406A

8

KYORITSU

JAPAN

2016-2020

DOCTOR HOUSE

12

MANUAL HYDRAULIC CRIMP TOOL – KIỀM BẤN THỦY LỰC

11

BERRYLION

TAIWAN

2016-2020

DOCTOR HOUSE

13

WELDER – ARGON Tân Thành TTC 270DT

2

TÂN THÀNH

VIETNAM

2016-2020

DOCTOR HOUSE

14

MANUAL WELDER – MÁY HÀN CƠ 300A

4

TÂN THÀNH

VIETNAM

2016-2020

DOCTOR HOUSE

15

ELECTRICAL WELDER – MÁY HÀN ĐIỆN 200A

3

TÂN THÀNH

VIETNAM

2016-2020

DOCTOR HOUSE

16

THERMAL WELDING MACHINE – MÁY HÀN NHIỆT ĐIỆN D63

3

AQUASO

TAIWAN

2016-2020

DOCTOR HOUSE

17

PRESSURE TEST MACHINE – MÁY TEST ÁP 

2

AQUASO

TAIWAN

2016-2020

DOCTOR HOUSE

18

PETROL PUMP – MÁY BƠM XĂNG 5,5HP

1

HONDA

JAPAN

2016-2020

DOCTOR HOUSE

19

VERTICAL CENTRIFUGAL PUMPS – MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG 7.5HP CVL10-16/380/EWARA

22

CVL

GERMANY

2016-2020

DOCTOR HOUSE

20

SUBMERSIBLE PUMP – MÁY BƠM CHÌM CÁC LOẠI (1.0HP-3.0HP)

14

SHIMGE

TAIWAN

2016-2020

DOCTOR HOUSE

21

ELECTRICAL PUMP – MÁY BƠM NƯỚC CÁC LOẠI ( (1.0HP-5.5HP)

8

ASIA

TAIWAN

2016-2020

DOCTOR HOUSE

22

MOVABLE ELECTRICAL CABINET – TỦ ĐIỆN CÁC LOẠI 

250

VN

VIETNAM

2016-2020

DOCTOR HOUSE

23

FIRE CABINET – TỦ PCCC

2

VN

VIETNAM

2016-2020

DOCTOR HOUSE

24

MOVABLE ELECTRICAL BOX – HỘP NGUỒN ĐIỆN DI ĐỘNG

120

VN

VIETNAM

2016-2020

DOCTOR HOUSE

25

TILE CUTTER – MÁY CẮT GẠCH

1

 SHITING

TAIWAN

2016-2020

DOCTOR HOUSE

26

LED LIGHTS – ĐÈN LED CÁC LOẠI (50W-200W) IP 66

300

MARSHOUSE

TAIWAN

2016-2020

DOCTOR HOUSE

27

LED HIGH-POWER LIGHTS – ĐÈN CAO ÁP CÁC LOẠI (400W-1000W) IP65

150

 MARSHOUSE

TAIWAN

2016-2020

DOCTOR HOUSE

28

SOLAR LIGHTS – ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (50W-200W)IP65

200

MARSHOUSE

TAIWAN

2016-2020

DOCTOR HOUSE

29

WATER TANK – BỒN NƯỚC (500L-5000L)

15

TÂN THANH

VIETNAM

2016-2020

DOCTOR HOUSE

30

PRESSURE VESSEL – BÌNH TÍCH ÁP CÁC LOẠI (100-200L)

15

VAREM

TAIWAN

2016-2020

DOCTOR HOUSE

31

ELECTRIC CABLES – CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI

 

VARIOUS

 VARIOUS

2016-2020

DOCTOR HOUSE

32

ELECTRIC MATERIALS – VẬT TƯ ĐIỆN CÁC LOẠI

 

VARIOUS 

VARIOUS

2016-2020

DOCTOR HOUSE

33

WATER SUPPLY MATERIALS – VẬT TƯ CẤP NƯỚC CÁC LOẠI

 

VARIOUS

VARIOUS 

2016-2020

DOCTOR HOUSE

34

WATER DRAINAGE MATERIALS – VẬT TƯ THOÁT NƯỚC CÁC LOẠI            

 

VARIOUS 

VARIOUS

2016-2020

DOCTOR HOUSE

FROM SUB-CONTRACTOR – HUY ĐỘNG TỪ CÁC NHÀ THẦU PHỤ

1

HOIST – VẬN THĂNG

2

 

CHINA

2016-2020

SUB-CONTRACTOR

2

TRUCKS – Ô TÔ TẢI 7 TẤN

5

 

CHINA

2016-2020

SUB-CONTRACTOR

3

NAIL DRIVER – MÁY BẮN ĐINH BOSCH 2210-GH   

2

 

GERMANY

2016-2020

SUB-CONTRACTOR

4

STONE GRINDERS –  MÁY MÀI ĐÁ

2

 

GERMANY

2016-2020

SUB-CONTRACTOR

5

MORTAR MIXERS  – MÁY TRỘN VỮA 190L

3

 

JAPAN

2016-2020

SUB-CONTRACTOR

6

STEEL CUTTER & BENDERS  – MÁY CẮT UỐN SẮT, THÉP

3

 

JAPAN

2016-2020

SUB-CONTRACTOR

7

GENERATOR –  MÁY PHÁT ĐIỆN 50KVA

2

 

JAPAN

2016-2020

SUB-CONTRACTOR

8

ELECTRICAL HOIST – TƠI ĐIỆN 350KG

2

 

JAPAN

2016-2020

SUB-CONTRACTOR

9

H SCAFFOLD OR COVER SCAFFOLD – GIÀN GIÁO H CHỐNG SÀN HOẶC BAO CHE

 

VARIOUS 

VARIOUS

2016-2020

SUB-CONTRACTOR

Chat Zalo